Perlukah Negara Islam

Seri: DTM 27 (PNI)

Serial ke - 27

Diskusi Tasawuf Modern

Agus Mustofa

262 Halaman

ISBN: 978-979-1070-29-4

Menurut Anda, manakah negara Islam yang paling Islami: Arab Saudi, Iran, Iraq, Mesir, Sudan, Maroko, Afganistan, Yordania, Pakistan, Malaysia, ataukah Brunei Darussalam? Mana pula negara Islam klasik yang paling Islami? Bani Umayyah, Bani Abbasyiah ataukah zaman Khulafaur Rosyidin? Lantas, bagaimanakah di zaman Rasulullah masih hidup? Benarkah beliau pernah membangun negara Islam sebagai negara Agama? Ataukah membangun negara bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama agama yang hidup berdampingan secara damai? Jadi, bagaimanakah mestinya bentuk dan penerapan negara Islam? Mencontoh negara Islam modern, negara Islam klasik, zaman khulafaurrosyidin, ataukah zaman Rasulullah? Atau, karena bingung, Anda malah bertanya, Perlukah Negara Islam? temukan jawabannya di buku ini.